Vải Gấm Thời Trang

Công Ty ADAMIS 16:45
Vải Gấm Thời Trang Kho Vải Giá Sỉ về  3 tấn gấm mà bán hết sạch rùi nha, còn ít gấm khúc 2m cắt mẫu và 5-10m cuối cây còn ít rũ nốt ra. Lô...Read More
Vải Gấm Thời Trang Vải Gấm Thời Trang Reviewed by Công Ty ADAMIS on 16:45 Rating: 5

LỤA MAGGO THỜI TRANG

Công Ty ADAMIS 14:24
LỤA MAGGO THỜI TRANG Lô lụa maggo 3d-lụa tòan hàng đẹp trên phố của hàng họ trưng bày nên khúc tương đối dài đẹp lô 100-120kg sỉ Ib e báo ...Read More
LỤA MAGGO THỜI TRANG LỤA MAGGO THỜI TRANG Reviewed by Công Ty ADAMIS on 14:24 Rating: 5
Powered by Blogger.